LUC Products

Sortiment produktov LUC je založený na produktoch, ktoré sa osvedčili svojim vynikajúcim výkonom po mnoho rokov. Sú tu zahrnuté polyuretánové systémy ako LUCOLLAN, LUCANYL, LUCPREEN, LUCTEC, LUCTHAAN, LUCHYD a LUC-THS/R. Navyše, všetky bežné stupne gumy sú súčasťou portfólia LUC.
 

LUC ponúka celkovo viac ako 350 rôznych materiálových stupňov. Každý stupeň má svoju špecifickú množinu vlastností. Napríklad vysoká dynamická únosnosť, vynikajúca chemická odolnosť, zvýšené trecie vlastnosti a odolnosť voči vysokým teplotám môžu byť súčasťou množiny vlastností. Podrobnosti o všetkých materiáloch, ich aplikáciách a vlastnostiach sú k dispozícii na jednotlivých materiálových listoch.

 

 


 

 

Použite náš pohodlný nástroj Výber produktov, ktorý Vám pomôže nájsť produkt, vyhovujúci Vaším požiadavkám.

Filter by applications:

Share