O LUC Group

High-Tech v oblasti polyuretánov

Už od počiatku, od roku 1971 sa LUC špecializuje na výrobu a spracovanie za tepla liatych a v peci „zušľachťovaných“ polyuretánových (PUR) elastomérov. Polyuretánové elastoméry kombinujú tuhosť plastov s elasticitou gumy. Vďaka týmto rozšíreným vlastnostiam je ich použitie v mnohých prípadoch výhodnejšie ako použitie klasickej gumy.

Výhoda LUC je skrytá v skutočnosti, že firma má veľmi hlboké znalosti o chémii polyuretánov, čo je pretavené najmä do početných chemických formulácií a rôznych metód spracovania. Navyše, ak je potreba riešiť špecifický problém na konkrétnej aplikácii,  môžu byť ponúknuté alternatívne chemické formulácie a metódy spracovania, tak aby sa vyhovelo požiadavkám zákazníka.

LUC spracováva mnoho klasických polyuretánových systémov, ktoré sú najbežnejšie používané, s názvami značiek ako Vulkollan®, Adiprene® and Baytec®. Okrem týchto systémov LUC spracováva mnoho vlastných formulácií kde sú polyéter, polyester a iné polyoly kombinované s di-izokyanátmi ako sú NDI, TDI, MDI, PPDI a CHDI, a s rôznymi sieťovadlami.

Vďaka mnohoročnému výskumu, bola firma LUC, schopná vyvinúť a vyrobiť  vlastné polyuretánové systémy, ktoré sú na trhu známe ako LUCANYL®, LUCTHAAN®, LUCHYD® a LUC-THS/R®. LUC neprestajne pokračuje vo výskumnom a vývojovom programe, ktorý povedie k novým, budúcim polyuretánovým materiálom so špeciálnymi vlastnosťami.

Share