Industries

Vzhľadom k rozsiahlemu sortimentu rôznych materiálov a tvrdostí dochádza k neustálemu rastu v oblasti aplikácií pre rôzne odvetvia priemyslu.

 

LUC dodáva produkty do odvetví uvedených nižšie. Hoci väčšina produktov z portfólia LUC je určená pre tieto odvetvia, nie sú dodávky výrobkov obmedzené len na tieto.
LUC dodáva aj do veľa iných priemyselných odvetví a aplikácií a stále pokračuje v expanzii na nové trhy. LUC dodáva výrobky širokému, rýchlo rastúcemu počtu zákazníkov v Európskej únii, Švajčiarsku, Nórsku, USA, Rusku, Číne a do ďalších krajín.

 

Priemyselné odvetvia

.

Supplying to the leisure industry since the 1980’s, LUC has extensive experience in manufacturing PU wheel coverings

.

Supplying parts for the offshore installation of pipelines since the 1980’s, LUC can be considered as one of the pion

LUC is supplying PU covered rollers and PU sleeves to the fiber glass and plastics industry since the 1970’s.

There are many applications for polyurethane and rubber parts in the manufacture of steel, aluminium and other non-fe

Share