R&D

Na začiatku v roku 1971, hlboká znalosť chémie polyuretánov a úsilie o vývoj nových a lepších materiálov, boli srdcom firmy a kľúč k úspechu  LUC. Táto filozofia sa však počas 45 rokov nezmenila, takže v súčasnosti je výskum a vývoj stále najvyššou prioritou.

Za týmto účelom prebieha rozsiahly výskum a vývoj v laboratóriách, ktoré sú centralizované vo výrobných prevádzkach v Holandsku a Belgicku.

Aktivity zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na:

 • Všeobecný výskum pre zvýšenie PU znalostí
 • Vývoj nových materiálov
 • Meranie vlastností materiálov
 • Odvodenie materiálových modely
 • Výskum na žiadosť zákazníka pre špecifické aplikácie
 • Kvalifikačné testy materiálov
 • Analýza porúch
 • Vyhodnocovanie a hľadanie (nových) vstupných surovín
 • Kontrola kvality materiálov (vstupných surovín)

Skúšobné zariadenia, ktoré sú v laboratóriách k dispozícii:

 • Mechanické vlastnosti
    - Tvrdosť (Shore A a D)
    - Tvrdosť (Pusey & Jones)
    - Ťahová skúška
    - Odolnosť proti roztrhnutiu
    - Odrazová skúška
    - Odolnosť proti oderu
    - Ustrnutie v tlaku (Compression Set)
    - Hustota
 • Chemická odolnosť
 • Dynamická skúška kolies v laboratórnom rozsahu
 • Dráhový simulátor (Ride Simulator): test v plnom rozsahu pre kolesá vozíkov horských dráh
 • Trecia skúška v laboratórnom rozsahu
 • Trecia skúška (Friction Tester) v plnom rozsahu pre PU bloky
 • Skúška ustrnutia v tlaku (Compression test) pre PU bloky

Špecifické skúšky, ktoré nemôžu byť vykonávané v laboratóriách LUC , zabezpečuje rad certifikovaných partnerov.

Share