O LUC Group

High-Tech v oblasti polyuretanů

 

Od začátku od roku 1971 se LUC specializuje na výrobu a zpracování za tepla litých a „zušlechťovaných“ polyuretanových (PUR) elastomerů. Polyuretanové elastomery kombinují sílu plastů s elasticitou gumy. Tyto rozšířené vlastnosti z nich dělají, v mnoha případech, preferovanější materiál oproti klasické gumě. Výhoda LUC je skrytá ve faktu, že firma má velmi hluboké znalosti o chemii polyuretanů, co se odráží v mnoha chemických formulacích a metodách zpracování. Zároveň, když vznikne problém u konkrétní aplikace, můžou být upraveny formulace a metody zpracování tak, aby se dostálo požadavkům zákazníka.

LUC zpracovává mnoho různých klasických polyuretanových systémů, kde nejznámější obchodní názvy, jsou Vulkollan®, adiPRENE® a Baytec®. Kromě těchto systémů LUC zpracovává mnoho vlastních formulací, kde jsou polyeter, polyester a jiné polyoly kombinovány s di-izokyanáty jako NDI, TDI, MDI, PPDI a CHDI, a s různými síťovadly.

Díky mnohaletému výzkumu, byla firma LUC schopna vyvinout a vyrobit vlastní patentované polyuretanové systémy, které jsou na trhu známy jako LUCANYL®, LUCTHAAN®, LUCHYD® a LUC-THS/R®. LUC nepřerušeně pokračuje ve výzkumném a vývojovém programu, který vede k novým, budoucím polyuretanovým materiálům se speciálními vlastnostmi.

 

 

Share